Chudobe na Slovensku vraj čoskoro odzvoní

27. februára 2011, jogo64, MINIATÚRY
S chudobou a biedou, ktorej na Slovensku podliehajú mnohé rodiny a regióny sa máme v blízkej dobe vysporiadať.V roku 2012 by malo byť všetkému koniec